Det ser ud til at du bruger Microsoft Internet Explorer. Denne browser er ikke supporteret. Enhver anden opdateret browser vil dog virke.

Note: Microsoft Edge supporteres i begrænset omfang, da den ikke understøtter videochat.

Hent en alternativ browser

Privatlivsvilkår for Online Befriender (OB) i Danmark

Herværende vilkår og betingelser omfatter alle brugere i Danmark, hvilket betyder, at de gælder både frivillige og slutbrugere, når ikke andet er nævnt specifikt.

 1. Deltagelse i forskning
  1. OB bidrager til forskningsindsatsen målrettet at forøge livskvaliteten, og alle data fra anvendelse af OB i anonymiseret form, stilles som udgangspunkt ti rådighed for vores tilknyttede forskere.
 2. Tavshedspligt
  1. Du må ikke fortælle uvedkommende om dine samtaler med frivillige og slutbrugere på en sådan måde, at de omtalte personer kan identificeres.
 3. Salg af data
  1. connec sælger aldrig data fra OB til annoncører m.fl.
 4. Sletning af brugerprofil
  1. Hvis du ønsker at få slettet din brugerprofil, skal du maile info@connec.dk med angivelse af dit fulde navn samt den brugerprofil (mailadresse) du ønsker slettet. connec vil herefter slette profilen, medens de historiske anvendelsesdata fortsat vil være i systemet i anonymiseret form.
 5. Opbevaring af videofiler
  1. For at beskytte slutbrugere og frivillige opbevarer connec gennemførte videosamtaler i 3 måneder, hvorefter de slettes. Videosamtalerne bliver kun brugt i forbindelse med supervision samt evt. politimæssig undersøgelse.
 6. Deltagelse i Call-Back (Bruger bestiller tilbagekald fra frivillig)
  1. I OB er det muligt for alle slutbrugere at bede en specifik frivillig, der er online, men optaget af en anden samtale, at ringe tilbage. Det betyder, at slutbrugere accepterer, at frivillige kan kontakte dem via OB.
 7. Deltagelse i Out-Bound (frivillig kontakter bruger)
  1. I OB er det muligt for frivillige, der allerede tidligere har talt med en slutbruger, at kontakte slutbrugeren, hvis denne er online på OB, og i øvrigt har emnefællesskab.
 8. Deltagelse i Group-Call (en frivillig og op til 3 brugere taler sammen)
  1. I OB er det muligt for flere slutbrugere at deltage samtidigt i en videosamtale med en frivillig. Det betyder, at slutbrugere accepterer, at frivillige kan kontakte dem via OB.
 9. Supervision
  1. Alle frivillige kan til enhver tid via mail bede connec om supervision, hvorefter connec’s uddannelsesansvarlige sikrer initiativ vedr. aftale om tidspunkt, form m.v.
  2. connec monitorerer løbende, hvorledes videosamtalerne opleves og rates af hhv. slutbrugere og frivillige. I situationer, hvor der opleves en overhyppighed af mindre tilfredsstillende ratings, vil connec sikre, at der udtages stikprøver til supervision.
 10. Hvis du vil høre mere
  1. Du kan til enhver tid kontakte connec på mail info@connec.dk, hvis du har spørgsmål, ideer til forbedring etc.
  2. Du kan også læse mere om connec og OB på: www.connec.dk